s

จังหวัดฉะเชิงเทรา,
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตำบลบางพระ หมู่ที่5

วัดบางพระ

การเข้าปฏิบัติธรรม

   “การปฏิบัติธรรมคือ การเอาธรรมมาปฏิบัติ เอาธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต ทำการทำงาน ทำหน้าที่ ทำทุกเรื่องทุกอย่างให้ดี ให้ถูกต้อง คือเอาธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต ทำให้เป็นชีวิตที่ดี มีความสุขที่ แท้จริง… เพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมจึงเป็นเรื่องกว้างๆ ไม่ใช่เฉพาะการปลีกตัวออกจากสังคม ไปอยู่วัด อยู่ป่า แล้วก็ไปนั่งบำเพ็ญสมาธิไม่ใช่แค่นั้น อันนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่ง… การปลีกตัวไปปฏิบัติแบบนั้น เรียกว่า เป็นการปฏิบัติแบบเข้มข้น หรือลงลึกเฉพาะเรื่อง แต่อันที่จริงนั้น การปฏิบัติธรรมต้องมีตลอดเวลา เมื่อทำงานหรือทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้อง ตั้งใจทำให้ดีให้เกิดคุณประโยชน์ให้สำเร็จความมุ่งหมายที่ดี งาม ก็เป็นการปฏิบัติธรรม…”

     วันที่การเข้าปฏิบัติธรรม มักจะตรงกับวันพระใหญ่แรม 14-15 ค่ำ หรือขึ้น 15 ค่ำ และวันสำคัญต่างๆเช่น วันแม่, วันพ่อ, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา, วันวิสาขบูชา, วันมาฆบูชา เป็นต้น 

กิจกรรมต่างๆ

1.ปฐมนิเทศที่ธรรม

2.พิธีสมาทานกัมมัฏฐาน

3.ทำวัตรเย็น ฟังธรรมบรรยาย และ ปฏิบัติ

4.ทำวัตรเช้า และ ปฏิบัติ

5.กิจกรรมภาคค่ำ ฟังธรรมบรรยาย และปฏิบัติ

การเตรียมตัวก่อนเข้าปฏิบัติธรรม

1.การแต่งกาย ผู้หญิง ควรใส่เสื้อสีขาว (ไม่รัดรูป คอไม่กว้าง) ผ้าถุงสีขาว ส่วนผู้ชาย ควรใส่เสื้อสีขาว กางเกงขายาวสีขาว

2.ผ้าห่ม ถุงนอน เครื่องนอนส่วนตัว

3.เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ เช่น ผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ยาสระผม เป็นต้น

4.ร้องเท้าแตะ รองเท้าฟองน้ำ เพื่อสะดวกในการเดิน

5.ยากันยุง

6.ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น

7.เตรียมร่างกายให้แข็งแรง และจิตใจให้สงบพร้อมปฏิบัติธรรม