s

จังหวัดฉะเชิงเทรา,
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตำบลบางพระ หมู่ที่5

 

วัดบางพระ

เทศกาลออกพรรษา ปีพุทธศักราช 2566

    ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญตักบาตร ในเทศกาลออกพรรษา และฟันเทศน์มหาชาติ ณวัดบางพระ หมู่ที่5 ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่จัดกิจกรรม 2 วัน

วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566

 - เวลา 07.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรวันออกพรรษา

 

วันจันทร์ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566

 - เวลา 07.00 น. ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวข้าวสารอาการแห้ง

 - เวลา 08.30 ฟังเทศน์มหาชาติกัณฑ์ที่ 1 บุญรักษาธรรมะคุ้มครอง