s

จังหวัดฉะเชิงเทรา,
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตำบลบางพระ หมู่ที่5

 

วัดบางพระ

ทอดกฐินสามัคคี ปีพุทธศักราช 2566

    ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณวัดบางพระ หมู่ที่5 ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

วันที่จัดกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566