s

จังหวัดฉะเชิงเทรา,
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตำบลบางพระ หมู่ที่5

วัดบางพระ

สวดมนต์ข้ามปี 2566 / 2567

    ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสวดมนต์ข้ามปี เสริมบารมี รับสิ่งดีๆปีใหม่ 2567 

วันที่จัดกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566